worldlight900leeg

Elektrosmog meet coach


"Elektrodynamische creative problem solver"


 
Het vakgebied rondom elektra is breed en complex. Daarom richten we ons hoofdzakelijk op alles in de persoonlijke leefomgeving wat op stroom en spanning werkt. Met als uitgangspunt de kritische bouwbiologische richtlijnen(SBM 2015) waarin de mens als holistisch geheel centraal staat. 
 
Elektrodynamische ongewenste velden vallen onder de noemer elektrosmog, er is nog veel onderzoek gaande naar dit fenomeen en deze wereld is altijd in beweging. Het doel is om mensen te informeren en met speciale meetapparatuur inzicht te krijgen in de situatie.

Vandaar deze informatieve website met meetcoach service, de meetcoach kijkt met u mee naar elektra storingen die wat meer aandacht nodig hebben.

 

 

inhoudsopgave:


 1. Elektrodynamische velden

 2. Bare feet earthing,

 3. Groundings systemen

 4. Wat kan je zelf doen

 

 


 

Elektrodynamische velden
 


Elektrodynamische velden ontstaan tijdens het opwekken van elektriciteit net zoals een fietsdynamo een magneet in een spoel laat draaien en hiermee elektriciteit opwekt. Tijdens het ronddraaien van de magneet in de spoel wisselt een magnetische veld van plus naar min en zo ontstaat wisselstroom ofwel een elektrisch magnetisch wisselveld.

Deze toepassing vinden we in het groot terug in energie centrales waar een grote dynamo die dan generator wordt genoemd, aangedreven wordt door een stoomturbine, gestookt op kolen of biomassa, of wind en water turbines waar een magneet en een spoel exact hetzelfde werk verrichten als de oude fietsdynamo.

Daarnaast is er de categorie zonnecollectoren inverters of spanningsomzetters, deze werken niet met spoel en magneet maar met vermogens elektronica door middel van transistoren welke een spanning kunnen versterken of verzwakken. Ook zenders van telecommunicatie  werken met deze schakelende elektronica om aan hun hoge frequenties te komen. Zo schakelt het lichtnet met 50 x per seconde ofwel 50 Hz , inverters van zonnecollectoren schakelen wel 30.000 keer per seconde en waar een gemiddelde communicatie zender met 1600.000.000 Hz ofwel 1,6 Ghz zijn werk mag doen. Hiermee komen we automatisch terecht in de keerzijde van deze moderne manier van het omzetten van spanningen. Saai ? nee hoor nu wordt het pas spannend.


Elektrosmog is een bijproduct van deze elektrische wisselvelden onder elektrosmog verstaan we alle on-natuurlijke elektrotoxische bronnen die niet lekker mee resoneren met de cellen van mens en dier, en een toxische belasting zouden kunnen geven op het lichamelijke en psychische functioneren.

Elektrodynamische wissel velden zijn al om ons heen sinds de uitvinding van elektriciteit. Enkel in de begin jaren waren er voornamelijk apparaten met een zuiver lineaire belasting en deze tasten de sinus van de grondgolf niet aan (zie golf 1 in de afbeelding) Deze zuivere sinus is niet schadelijk voor de gezondheid aangezien het een natuurlijke golfvorm heeft. Je broodrooster is dus zo'n zuiver lineair apparaat welke gelijkmatig stroom afneemt van het net.

De afgelopen jaren is er iets drastisch veranderd in de manier van het voeden van moderne apparatuur, moderne apparatuur maken gebruik van frequentie regelaars, deze met printplaat gestuurde omvormers nemen op hoge snelheid hapjes uit het stroomnetwerk, soms wel met een frequentie van 30.000 x per seconde deze frequentie wordt uitgedrukt in Hertz. Deze hoge snelheid hapjes veroorzaken vervorming in zuivere sinus, zo zijn er nu allerlei vervormingen van de zuivere sinus meetbaar. In vakjargon noemen we deze vervormingen tot 2000 Hertz harmonischen, en hapjes van meer dan 2000 Hertz dirty power (zie golf 2 in de afbeelding) welke een onzuivere sinus veroorzaken wat te zien is als een zaagtand patroon in de totale golfbeweging (zie golf 3 in de afbeelding)


 
 
De veroorzakers hiervan zijn in eerste instantie te vinden op het eigen huis elektra netwerk, door omvormers van zonnepanelen, motorsturingen van wasmachine en drogers, magnetron, LED verlichting en beeldschermen, laders van laptop, tablet en mobiel of, de laadpaal van de elektrische auto.
Maar ook instraling van draadloze communicatie is van invloed op de totale emissie bijdrage in de leefomgeving. Tel alle apparaten bij elkaar op en je hebt de som van alle harmonische vervuiling + dirty power + radiostraling, deze optelsom valt onder de noemer elektrosmog.
 
 
 
 
Sensitieve mensen en dieren kunnen deze velden waarnemen maar de meeste mild sensitieve krijgen plots klachten zoals oorsuizen of hoofdpijn, lusteloosheid, slapeloosheid of stijve gewrichten. En dan vooral vaak soms dagen niet en dan plots dagen duidelijk aanwezig. Uiteraard kunnen er bij klachten meer factoren meespelen, deze informatie hoort immers ook bij het hele plaatje van de gezondheidszorg waarin een klacht holistisch benaderd dient te worden en niet als enkel symptoom bestrijding.

Vanuit deze zienswijze is er een combinatie ontstaan tussen het meten van elektrische velden en het fysiek en mentaal leren afschermen voor deze velden. GroundGuru onderzoekt vanuit eigen interesse en geeft deze kennis door met het streven anderen zichzelf te leren helpen, zodat er geen afhankelijkheid ontstaat, enkel het doorgeven van universele kennis aan het individu met als bijproduct vrijheid, kracht en autonomie

Zo wordt er op locatie gemeten met professionele apparatuur naar storingen aan bedrade en draadloze elektrodynamische velden, welke van invloed kunnen zijn op het psycho-energetische functioneren van de mens. De doelstelling is om klachten die te wijten zijn aan elektrotoxische invloeden (elektrosmog) te meten te beoordelen en te neutraliseren. Daarnaast kan er samen met een coach mentale technieken worden aangeleerd, die versterkend werken op het zenuwstelsel waardoor lichaamscellen als vanzelf zullen ontspannen en op natuurlijke wijze kunnen regenereren.

 

 

terug naar de inhoudsopgave


Bare feet earthing


Als men lang genoeg in een omgeving verblijft met vrije radicalen heeft dat een nadelig effect op ons fysieke en vervolgens op het mentaal emotionele lichaam. We zijn nu op het punt dat we steeds meer letterlijk een omgeving aan het creëren zijn die 'out of tune' is met de natuur.

Zaak om moleculen toe te voegen die een negatief elektron over hebben, deze noemen we dan antioxidanten. Een antioxidant heeft een negatief elektron over en kan zo de vrije radicaal neutraliseren zonder gezond weefsel aan te tasten.

Dit door weer letterlijk fysiek contact te maken met moeder aarde, door
jezelf te gronden dat kan zowel "barefoot" of met behulp van "earthing" , zo ontstaat er een balans en ondersteunen we het fysieke lichaam en indirect het emotionele mentale lichaam.Jezelf fysiek aarden werkt ogenblikkelijk, is medisch onderbouwd en eenvoudig meetbaar. Je lichaamsspanning daalt en je bloed kan nu beter stromen zodat je organen beter bevoorraad worden van zuurstof en voedingsstoffen, beter kunnen ontgiften en daardoor terug beter kunnen presteren.
Je hormooncyclus kan stabiliseren. Je slaapt is meestal dieper. Je immuunsysteem kan herstellen. Burn-outs kunnen nu doeltreffend aangepakt worden.

Aarden kan je metabolisme verjongen en kan ontstekingen tot in de kern neutraliseren, de oorzaken van zo goed als alle kwalen volgens Clint Ober, de grondlegger van het aarden. Je lichaam kan nu vlugger spanningsloos herstellen tijdens je slaap of zelfs tijdens het werk.

Als volwaardig alternatief om dit essentieel en helend contact met de aarde te herstellen werden er eenvoudig te gebruiken aardingsproducten ontwikkeld. voor aardings producten zie https://aarding.org


aardings mat en aardings dekenterug naar de inhoudsopgave

 

Groundings systemen

In je huis zit een aantal tientallen meters koperen elektra leidingen die als ontvangst antenne kunnen gaan werken door sterke RF zenders in de nabije de omgeving.

Hierdoor kan je zenuwstelsel  overprikkeld raken met hoogfrequente ruis van diverse zendbronnen denk hierbij aan WiFi , 5G , Bluetooth en Zonnepaneel omvormers. Deze fenomenen zijn met speciale apparatuur te meten en inzichtelijk te maken. En er is vooral een oplossing voor. zoals EMF afscherming van YShield.

Met groundings systemen van YShield kan je je slaapvertrek stralingsarm of soms zelfs helemaal electro smog vrij maken.

Vaak is een huis of werkplek meting voldoende om bepaalde zorgen omtrent het fenomeen elektrosmog weg te nemen of een afscherming te realiseren met een ground systeem.

 

 

Hierboven een hoogfrequent meting op een elektrische huisleiding. De storing kan een defect apparaat zijn maar ook instraling van zenders van buiten huis. Met de oscilloscoop is dit snel en visueel inzichtelijk te maken.

 

 

Er zijn eenvoudige producten op de markt om een schild om je heen te maken zoals speciale anti stralings verf of een klamboe met stralings reductie.

 

Hieronder staan linkjes naar webwinkels die verschillende producten op dit gebied verkopen en meters verhuren.

 


 

wat kan je zelf doen

 

 • verbind jezelf opnieuw met moeder aarde door je schoenen uit te trekken en minimaal 20 tot 40 min op blote voeten in het gras lopen hierdoor raak je statische velden kwijt en neem je de antioxidanten op uit de aarde.
 • heb je geen gras of vind je het te koud, gebruik dan een aardingsproduct (Earthing) https://aarding.org
 • zet je stekkers in lijn met de fase, zodat je stroom snoeren niet stralen onder je bed of bank
 • zorg dat randaarde apparatuur ook in een randaarde wandcontactdoos zitten om te voorkomen dat snoeren gaan stralen
 • wees er zeker van dat geaarde contactdozen ook werkelijk fysiek geaard zijn, soms zit de aarde kabel er niet, of deze zit los
 • wees er zeker van dat de koperen aardepen in de meterkast nog voldoende functioneert, dirty power vloeit anders niet voldoende af
 • slaapvertrekken afschermen tegen elektrosmog met Yshield verf en grounding systemen te koop bij www.vitalitools.nl
 • stem jezelf af op de Schumann resonantie, meer info op https://schumanninstituut.nl
 • laat je huis nameten op elektrosmog om te bepalen wat de beste aanpak is om elektrosmog te reduceren af te schermen

 

 

 terug naar de inhoudsopgave